معاملات در بازار روز چهارشنبه در حالی آغاز شد که همچون روز معاملاتی قبل شاهد افزایش فشار تقاضا به ویژه از سوی سرمایه‌گذاران حقیقی بودیم چنانکه معاملات در نمادهای بزرگ و شاخص ساز از همان ابتدا ........