کشیده شدن ترمز سودجویی دلالان در بازارهای تورمی شیفت دوباره نقدینگی به سوی آقای بورس احساس شد بورس ٢۴ - نرخ دلار پس از دو هفته نوسان بر محور ٢٧ هزار تومان، روز پنجشنبه در بین دلالان سرپایی از مرز ٢۶ هزار تومان سرازیر است و البته بر تابلو صرافان به کف کانال ٢۵ هزار تومان هم نزدیک‌ تر شد. تقریبا بازار سکه نیز بدون خریدار بود؛ با وجود این شرایط، خوش بینی به کاهش تحریم ها در پی افت انتظارات تورمی ادامه دارد و برخی حمایت‌ های آتی دولت از بازار سرمایه نیز، امکان کاهش تقاضا در بازار ارز و سکه و شیفت دوباره نقدینگی به بورس را محتمل تر کرده است، که...