به منظور محاسبه ارزش سرمایه‌گذاری‌های بورسی از قیمت آخرین معامله سهام شرکت‌های سرمایه پذیر در بازار در تاریخ ٢٨ آبان ماه استفاده شده است. همچنین به منظور برآورد ارزش سرمایه‌گذاری‌های غیر بورسی برای شرکت‌هایی که سهام آن‌ها در بازار پایه فرابورس معامله نمی‌شود، از روش مقایسه‌ای و نسبت .......