تغییرات شاخص دلار یکی از عوامل مهم است که بر بازارهای گوناگون به ویژه بازار مواد خام اثرات بزرگ دارد. سال جاری میلادی تغییرات ارزش دلار در برابر ارزهای معتبر بزرگ بوده به این معنا که در ..