شرکت مس سرچشمه همانطور که مشاهده می شود ، پس از رسیدن به حمایت روندی و همچنین حمایت فیبوناچی موج بلندمدت خود در محدوده ۶٣٨٢ ریال با افزایش تقاضا مواجه شده است...