گروه پالایشی از همان دقایق ابتدایی با صفوف خرید میلیونی کار خود را آغاز کرد و بدون کوچکترین تلنگری به کار خود خاتمه داد. افت ۶٠ درصدی قیمت‌ها و نزدیک شدن به زمان گشایش صندوق پالایش یکم، از مهمترین دلایل توجه بازار به این نمادهاست. روز گذشته هم به این نکته اشاره شد که پالایشی‌ها از نظر تکنیکی روی سطوح ...