امروز شاخص کل ٢٣١٠۶ واحد رشد کرد. در بازار امروز شاخص کل از ابتدایی بازگشایی شروع به صعود کرد و تا پایان وقت معاملات نیز صعودی ماند. امروز در اثر بازگشایی نماد شستا شاخص کل ١٣۴٩٩ واحد افت کرد ولی.........