در بازارهای جهانی، شاهد رشد قیمت نفت و فلزات رنگین هستیم. بر اساس این گزارش هر بشکه نفت برنت دریای شمال در سطوح ۴٣ دلار و ٩۵ سنتی و هر بشکه نفت وست تگزاس اینترمدییت نیز در قیمت‌های ۴١ دلار و ۴۵ سنتی معامله می‌شوند. در فلزات اساسی هم وضعیت به همین شکل است، بطوریکه فلزاتی نظیر مس، سرب، روی و آلومینیوم به ترتیب در قیمت‌های ٧.١١۵ و ...