در فضای عدم اطمینان سرمایه گذاران به چشم انداز بازار و همزمان با تحولات مثبت جهانی، هفته گذشته نماگر بورس تهران با افت ۵.۴ درصد به کار خود پایان داد. صندوق های سرمایه گذاری در سهام نیز طی هفته گذشته همسو با روند کلی و نوسانات...