امروز شاخص کل ١۶٣٨٩ واحد رشد کرد. در بازار امروز شاخص کل در ابتدایی بازگشایی شروع به نزول کرد ولی پس از چند دقیقه تغییر جهت داد و رفتاری صعودی به خود گرفت. در بازار امروز ارزش معاملات نسبت به روز قبل .......