روند معاملات بازار چهارشنبه در گروه خودرویی، زمینه‌ساز افزایش تقاضا و تشکیل صفوف خرید میلیونی در نمادهای این گروه شد. نکته مهم اینکه این بار سایپا جلودار گروه خودرویی شده است. گفته می‌شود تامین سرمایه تمدن خریدار سایپا در نیمه دوم هفته گذشته بوده است. رشد تا قیمت‌های ٢۶٠ تومانی نخستین هدف سایپا خواهد بود. در خگستر هم بالاخره روند نزولی متوقف شده است. به نظر این سهم بتواند دست‌کم ...