گروه خودروسازی کار خود را با فشار عرضه آغاز کرد اما رفته‌رفته با گذر از دقایق ابتدایی، سمت تقاضا تقویت شد و اکثر نمادهای مورد توجه به قیمت‌های درصد مثبت و صف خرید رسیدند. همانطور که طی روزهای اخیر هم عنوان شد، حجم و روند معاملات در خودرویی‌ها نشان می‌دهد که این نمادها به زودی بخشی از افت اخیر را جبران خواهند کرد. در واقع جذب نقدینگی عاملی برای ...