انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر قیمت هر کیلوگرم شکر را برای مصرف‌کننده ٨٧٠٠ تومان تعیین کرد. بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، ٣٠ درصد تولید کارخانه‌های قند باید بابت تامین نیاز خانوار اختصاص یابد و ٧٠ درصد بقیه نیز با قیمت ٧٣٠٠ تومان به صنوف و صنایع عرضه شود...