معاملات در بازار روز چهارشنبه نیز همچون سایر روزهای معاملاتی هفته با نوساناتی همراه بود چنانکه در آغاز در نمادهای بزرگ و پرطرفدار بازار همچون نمادهای گروه فرآورده‌های نفتی و پالایشی و گروه فلزات اساسی متأثر از ........