هرچند بازار سرمایه در سه ماه گذشته اصلاح قیمتی بزرگی را تجربه کرده است ، اما با وجود شرایط کنونی بازارهای موازی پیش بینی می شود در روزهای پیش رو تعادل لازم در بورس و فرابورس ایجاد شده و سرمایه گذاری در بورس بتواند در یک سال پیش رو عایدی بالاتر از تورم را برای سهامداران داشته باشد. لذا چند سهم مستعد معرفی می شود ، لکن تاکید می شود حتما" دست کم نیمی از دارایی خود را در صندوق های با درآمد ثابت یا اوراق مالی فاقد ریسک سرمایه گذاری نمائید.