سرمایه گذارانی که قیمت نفت بر سبد سهام شان تاثیر دارد در ماه های اخیر نگران وضعیت بازار این ماده خام بوده اند. ابتدای هفته خبر ساخته شدن واکسن برای کرونا به رشد قیمت نفت منجر شد اما رونق قابل ملاحظه در بازار مشاهده نشده زیرا ..