نوشتاری از سید مهدی سدیدی خبره بازارهای مالی دموکرات ها خوبند یا جمهوری خواهان؟ بله هیچکدام، " ما خوبیم". اینکه رویکرد بیگانه درسیاست گذاری و خط مشی به عنوان یک متغیر بیرونی، دارای وزن مشخصی است که در سناریونویسی از آن استفاده می شود، قابل فهم وکاملا درست است اما این متغیر تنها یک پارامتر خارجی است. نگرانی از آنجا شروع می شود که این متغیر بیرونی تبدیل به مقوله ای ازجنس عنصر داخلی شود. یعنی چنان پررنگ ظهور پیدا کند که پارامترهای داخلی را مجبور به تنظیم خود با آن نماید.

سید مهدی سدیدی
دموکرات ها خوبند یا جمهوری خواهان؟ بله هیچکدام، " ما خوبیم".
اینکه رویکرد بیگانه درسیاست گذاری و خط مشی به عنوان یک متغیر بیرونی، دارای وزن مشخصی است که در سناریونویسی از آن استفاده می شود، قابل فهم وکاملا درست است اما این متغیر تنها یک پارامتر خارجی است.
نگرانی از آنجا شروع می شود که این متغیر بیرونی تبدیل به مقوله ای ازجنس عنصر داخلی شود. یعنی چنان پررنگ ظهور پیدا کند که پارامترهای داخلی را مجبور به تنظیم خود با آن نماید.
دوگانه /ترامپ بایدن /زمانی پا از اندازه خود بیرون گذاشت که اندازه،اعتبار ومنزلت نقاط قوت داخلی افول کرد. ایران با اصالت تمدنی، ژئوپلتیک انحصاری، کشور اقیانوسی و دسترسی به آب های گرم، جمعیت تحصیلکرده جوان و بسیاری از ویژگی های منحصر به فرد، شایسته داشتن ماهیگیران بزرگ است؛ ماهیگیران سیاست گذاری که هنرمندانه بوقت کنش سیاسی با حسن وجه ایفاگر نقش بزرگ و تعیین کننده باشند.
چه در فضای گل آلود مواجهه با دموکرات ها و چه در فضای شفاف خصمانه رویارویی باجمهوری خواهان، هنر استراتژیست، توانایی ماهیگیری در هر دو محیط بوقت بیداری است.
پیروزی بایدن را می توان یک رفرم خط مشی گذاری در ایالات متحده دانست. برگشتی از سر درک واندیشه وعزیمت از یک پرزیدنت رادیکال و دورباش به او که برخاسته از یک صنعت غیر فناورانه است.
بله، ترامپ با ژنوم یک "برج ساز "نمی تواند در کاخ ماندگار شود. او تربیت شده مکتب real estate است، صنعت املاک و مستغلات. صنعتی که درجه فناوری و نبوغ در آن بسی بی مقدار است و فاصله بسیاری با صنایع پیشرفته high tech دارد. آمریکا شاید در این انتخاب اراده کرده است از صنایع کم نبوغ به صنایع پرنبوغ تغییر جهت دهد. سبز پوشی بازارهای مالی این کشور در صنایع مربوطه شاید دلیل خوبی بر این مدعا باشد. رفتارهای بازارهای ایران نیز در بحبوحه شمارش آراء جالب بود، ریزش دلار و طلا و ابهام در وضعیت آینده بورس. بورسی که نمی داند خود را با افزایش نرخ دلار هماهنگ کند یا امکان گشایش بین المللی!
روندشناسی آینده اقتصاد ایران با وجود متغیر مزاحمی به نام سیاست خارجی آمریکا نیاز به تمرکز بسیار دارد.
تبارشناسی تاریخی تحریم ها به ما نشان می دهد ، اراده غرب برای در مخمصه اندازی ایران شرط لازم تحریم بوده اما هیچگاه شرط کافی نیست. شرط کافی برای مقابله باتحریم ها نوع سیاستگذاری مواجهه ما با این پارامتر بیرونی است. آنچه مشخص است ظرفیت های فلسفی و اندیشه ای کافی برای رویارویی مبنایی با غرب در کشور وجود دارد. دوگانه /نفرت از رابطه /یا /حسرت به رابطه/ باید جای خود را به گزاره عقلانی مواجهه هوشمندانه و مبتنی بر منافع ملی دهد. تکیه بر ظرفیت های داخلی به کمک رشته های تعاملاتی بین المللی با همسایگان هم قواره و قدرت های دوردست کشور رامی تواند به آسانی در شرایط مطلوب قرار دهد. رشته ها را نباید پنبه کرد، پنبه ها را باید ریسید، حتی پنبه هایی که گمان می رود برای بریدن سر توسعه ملی ما تدارک دیده اند.
میزان" تفاوت "دموکرات جمهوری خواه، یا بایدن ترامپ؛ در میزان "قابلیت "ما در سیاست گذاری نهفته است.

خبره بازارهای مالی