عملکرد موفق شرکت های پتروشیمی تحریم شده در دو سال اخیر نشان می دهد، این رفتار ها جز مانور تبلیغاتی برای آنها به خصوص در آستانه انتخابات آمریکا تاثیر دیگری ندارد. باید در نظر داشت که مبادله تجاری با ایران قبل از این هم تقریبا در تمامی حوزه‌ها برای اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی ممنوع بوده ...