طی بازار امروز و در اولین روز معاملاتی هفته متأثر از نتیجه اولیه انتخابات آمریکا در بازار ارز شاهد ریزش نرخ دلار و به دنبال آن افزایش فشار عرضه در بسیاری از نمادها به ویژه نمادهای تأثیرپذیر همچون نمادهای گروه .........