طی بازار روز چهارشنبه و در آخرین روز معاملاتی هفته ناشی از احتمال افزایش مجدد نرخ دلار در بازار ارز و در واکنش به ......