انتخابات ایالات متحده آمریکا شرایط ویژه ای را برای همه بازارهای سرمایه گذاری در ایران به وجود آورده است.چهارشنبه گذشته که دونالد ترامپ جمهوری خواه پیشتاز این انتخابات بود ، همه بازارهای سرمایه گذاری در ایران گارد صعودی به خود گرفتند ، چرا که پیام ماندن او در کاخ سفید تداوم فشار حداکثری بر ایران و نتیجتا" افزایش نرخ ارز و تورم است.اما از عصر چهارشنبه با ادامه شمارش آرا در ایالت های حساس شانس جو بایدن دموکرات _معاون باراک اوباما_برای ورود به کاخ سفید بیشتر شده است و تا لحظه انتشار این مطلب او برای ریاست جمهوری آمریکا تنها ۶ رای الکترال نیاز دارد...