چهار راه استانبول برنده است، یا تفنگچی‌ های ترامپ؟! روند رای‌ گیری و اعلام ساعت به ساعت نتایج انتخابات آمریکا، تا ظهر روز چهارشنبه احتمال برنده شدن ترامپ را تقویت می‌ کرد. این روند از غروب آن روز بر عکس شد و با افزایش قابل توجه آرای الکترال جو بایدن در مقابل ترامپ، بازار با صف فروش دلار همراه شد. امروز پنج شنبه اغلب فروشنده بودند و کسی تقریبا دلار نمی‌ خرید. دلار در بازار تهران تا...