طی چهارماهه نخست سال جاری و طی گزارش فعالیت ماهانه مهر، تولیدات شرکت بالغ بر ٢٣ هزار تن انواع شیشه بطر و جار بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل کاهش ٢ درصدی داشته است. با این حال در بخش فروش......