طی بازار امروز و با وجود بازگشت تقاضا به بازار طی روز معاملاتی قبل و رشد قیمت‌ها و با وجود افزایش هیجانات در نیمه دوم بازار روز قبل و با افزایش عرضه‌ها، در ابتدای معاملات امروز در بیشتر نمادهای بازار شاهد........