بورس ٢۴ : بازار سهام در انتظار انتخابات آمریکاست و انتخاب هر یک از کاندیداهای حزب دموکرات و جمهوری خواه تاثیر کوتاه مدتی را بر همه بازارهای سرمایه گذاری از جمله بورس ایران می گذارد. در این شرایط بهتر است که اگر سهم بنیادی و دارای سود و P/E معقول در سبد خود داریم آن را نگه داریم و اگر قصد سرمایه گذاری داریم فعلا صندوق های سرمایه گذاری به ویژه صندوق های با درآمد ثابت را انتخاب نمائیم.