چهارشنبه شاخص کل ١٣٧١۴ واحد افت کرد. در بازار چهارشنبه شاخص کل از ابتدای بازگشایی نزولی شد ولی پس از گذشت حدود یک ساعت از بازگشایی روند شاخص تغییر کرد. در نمادهای شاخص ساز .......