طلا از احتمال پیروزی ترامپ ریخت! دلار این هفته با تزریق روزانه ٧٠ میلیون دلار اسکناس در بازار و تزریق حدود ٩۵ میلیون دلار حواله با افت ٣.۴ درصدی همراه بود؛ به نحوی که بر اساس داده‌ های بانک مرکزی، تنها ٧ درصد تقاضای واقعی برای اسکناس با رقمی در حدود ۵ میلیون دلار اسکناس وجود داشت. در بازار داخلی همانند سایر بازارهای بین‌ المللی نیز انتخابات آمریکا، به عنوان یک اتفاق مهم اقتصادی و سیاسی رصد می‌ شود. به گونه ای که...