برای درک وضعیت بازارهای ارز باید به چند نکته توجه کرد. نخستین نکته این است که به دلیل تعدد عوامل موثر بر ارزش دلار، یورو و پوند، پیش‌بینی جهت تغییرات ارزش این ارزها دشوارتر از قبل است و گاه مشاهده شده واکنش این ارزها به عوامل ..