طی بازار امروز ناشی از افزایش تقاضا در برخی نمادهای شاخص و پرطرفدار در ساعات پایانی روز معاملاتی قبل همچون کاوه و خودرو، در ابتدا شاهد رشد قیمت در چند نماد بازار بودیم اما ......