شرکت ملی صنایع مس ایران یکی از چهار شرکت بزرگ بازار سرمایه است. این شرکت در شش ماهه نخست سود خالص معادل ١٠.٢ میلیارد تومان شناسایی کرده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل جهش ٧٨ درصدی را نشان می دهد که یکی از بهترین عملکرد ها در میان شرکت های بورسی به شمار می رود...