در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی روزانه قیمت سهم پس از ثبت سقف ٧۵٠٠ تومان در اواخر مرداد ماه با افزایش عرضه ها و عقب نشینی قیمت مواجه شد. تا به اینجای کار قیمت سهم در حدود ۶٠ درصد از ارزش خود را از دست داده است...