در نمودار تعدیل شده با چارچوب زمانی روزانه قیمت سهم در ٢٢ مرداد ماه سقف ٣٢٠٠ تومان را ثبت کرد و پس از آن با افزایش عرضه ها شاهد عقب نشینی قیمت بودیم. به گونه ای که تا اینجای کار هر سهم شرکت ۵۵ درصد از ارزش خود را از دست داده است...