با توجه به این که کف کانال شکسته شده است ولی نمی توان به قطعیت گفت اونس طلا از روند صعودی خارج شده است. برای تایید این فرضیه می بایستی قیمت به پایین تر از ١٨٠٠ دلار برسد تا بتوان گفت از روند صعودی میان مدت خارج شده است...