سر خط اخبار سیاسی روزها و هفته‌های اخیر، انتخابات ایالات متحده بوده است. در حدود دو هفته مانده به این انتخابات سرنوشت‌ساز، تقریبا تمام رخدادهای سیاسی جهان به نوعی متوقف گردیده تا مشخص گردد چه کسی سکان سیاست و اقتصاد ایالات متحده را در چهار سال آینده در دست خواهد گرفت...