بورس تهران معاملات آخرین روز کاری هفته را بدون دلیل و مدرک خاصی متعادل و رو به جلو آغاز کرد اما نبود تقاضای کافی موجب شد تا باری دیگر فشار عرضه بر بازار مستولی شود. در نتیجه این رویداد رشد ١٢ هزار واحدی دقایق ابتدایی بازار با افت ٧ هزار واحدی تعویض شد و شاخص کل تا ارتفاع یک میلیون و ۴١٢ هزار واحدی عقب نشست. نکته جالب اینکه بازار سه‌شنبه با صف فروش حدود ١٠ هزار میلیارد تومانی در طیف وسیعی از نمادها به کار خود خاتمه داد بود. حال سوالی که ...