شرکت صنعتی زر مارکارون، یکی از سهام تازه وارد در بازار سرمایه، بزرگ ترین صادر کننده انواع ماکارونی و یکی از بزرگ ترین تولید کنندگان این محصول در کشور می باشد. آخرین اطلاعات منتشر شده از سوی غزر به صورت های مالی شش ماهه این گروه مربوط است، که حکایت از جهش گسترده سود آوری در این شرکت دارد. به گونه ای که غزر موفق شده در نیمه نخست سال جاری سود خالصی معادل ٢٠۶ میلیارد تومان را محقق کند، که این عدد نسبت به شش ماهه نخست سال ٩٨ رشد اعجاب انگیز ١٢٩ درصدی را نشان می دهد. بررسی ها بیشتر حاکی از آن است، که...

بورس۲۴ : شرکت صنعتی زر مارکارون یکی از سهام تازه وارد در بازار سرمایه، بزرگترین صادر کننده انواع ماکارونی و یکی از بزرگترین تولیدکنندگان این محصول در کشور می باشد.

آخرین اطلاعات منتشر شده از سوی غزر به صورت های مالی شش ماهه این گروه مربوط است، که حکایت از جهش گسترده سودآوری در این شرکت دارد. به گونه ای که غزر موفق شده در نیمه نخست سال جاری سود خالصی معادل 206 میلیارد تومان محقق کند که این عدد نسبت به شش ماهه نخست سال 98 رشد اعجاب انگیز 129 درصدی را نشان می دهد.

بررسی ها بیشتر حاکی از آن است این افزایش سود نه از محل درآمدهای های غیر عملیاتی و یا فروش دارایی بلکه از محل رشد سودهای عملیاتی شرکت محقق شده است.

غزر موفق شده در شش ماهه نخست سال جاری حدود 97 هزار تن انواع محصول به فروش رساند که این رقم نشان از رشد حدود 17 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.

به لحاظ ریالی نیز درآمد فروش غزر 756 میلیارد تومان بوده که نسبت به شش ماهه 98 رشد حدود 80 درصدی را نشان می دهد. سود ناخالص شرکت نیز در این دوره 328 میلیارد تومان بوده که نسبت به نیمه نخست سال قبل 77 درصد رشد داشته است.

در زمینه غیر عملیاتی نیز هر چند هزینه های عمومی و اداری تنها با رشد 27 درصدی مواجه شده و هزینه های مالی تغییر چندانی نداشته اند. هر چند این هزینه ها و سایر اقلام درآمدی و هزینه های غیر عملیاتی در سودآوری زرماکرون نقش چندانی ایفا نمی کنند و بخش عمده ای از سود ناخالص شرکت به سود خالص تبدیل می شود.

از مرور مطالب یاد شده در بندهای پیشین و همچنین روند ماهیانه درآمدها، این نتیجه حاصل می شود که گزارش سود خالص حدود 500 میلیارد تومانی از سوی زرمارکارون در پایان سال 99 بسیار محتمل است.

این عدد در کنار ارزش 7500 میلیارد تومانی شرکت نشان از P/E حدود 15 واحدی دارد که در مقایسه با P/E گروه و کل بازار رقمی بسیار پایین است. مورد قابل توجه دیگر در مورد این شرکت افزایش سرمایه قریب الوقوع 100 درصدی از محل سود انباشته است، که به رقیق شدن قیمت و روان شدن معاملات کمک شایانی خواهد کرد.

حقیقت آن است که هیجانات بازار دامن سهام ارزنده ای همچون زرماکارون نیز گرفته چشم سرمایه گذاران را بر روی ارزندگی سهام این شرکت بسته است. اما آنچه مسلم این موضوع مدت زیادی به طول نخواهد انجامید؛ لذا می بایست با سرمایه گذاری در سهام مطمئن و سودآوری نظیر غزر، این تهدید را به فرصتی طلایی تبدیل کرد.