شرکت حفاری شمال از زیرمجموعه های بنیاد مستضعفان و از شرکتهای فعال در بخش پیمانکاری بازار سرمایه می باشد که ارزش بازار آن در حدود ۵هزار میلیارد تومان می باشد. سهم شرکت حفاری شمال ٩ دکل حفاری در خشکی و ٣ دستگاه حفاری دریایی است که در بخش خصوصی دارای بیشترین دکل های حفاری در خشکی می‌باشد.

بورس۲۴ : شرکت حفاری شمال از زیرمجموعه های بنیاد مستضعفان و از شرکتهای فعال در بخش پیمانکاری بازار سرمایه می باشد که ارزش بازار آن در حدود 5هزار میلیارد تومان می باشد. سهم شرکت حفاری شمال 9 دکل حفاری در خشکی و 3 دستگاه حفاری دریایی است که در بخش خصوصی دارای بیشترین دکل های حفاری در خشکی می‌باشد. بازدهی این سهم نسبت به شاخص کل از ابتدای سال 97 پایین تر بوده است به گونه ای که در مقابل رشد 16.5 برابری شاخص، این سهم رشدی 12.5 برابری داشته است.

در ادامه به بررسی اجمالی این شرکت به دو روش ارزش جایگزینی و سودآوری پرداخته می شود.

  • بررسی ارزش جایگزینی

عمده دارایی های باارزش شرکت شامل دکل ها و همچنین خالص دارایی های ارزی ناشی از مطالبات شرکت می باشد که بشرح زیر ارزشگذاری شده است.

1) ارزش جایگزینی دکل های شرکت مطابق با آخرین کنفرانس به تاریخ 15 اردیبهشت ماه 1399 برابر با 384 میلیون دلار است که عدد ذکر شده ارزیابی بیمه‌ای می‌باشد و مقداری از واقعیت کمتر است.

2) ساختار قرارداد‌های شرکت عمدتا ارزی است و در مفاد قرار داد محاسبات ارزی، بر مبنای نرخ ارز قابل دسترس با در نظر گرفتن منشا ارز محاسبه می‌شود . مطابق با آخرین کنفرانس به تاریخ 15 اردیبهشت ماه 99، تراز ارزی شرکت به شرح زیر می‌باشد .

با انجام محاسبات لازم به عدد 157 میلیون دلار خالص دارایی ارزی خواهیم رسید که در صورتهای مالی آخرین سال مالی شرکت با نرخ 150 هزار ریال تسعیر گردیده است و برای امسال تسعیر با دلار 270 هزار ریال دور از ذهن نخواهد بود.

با توجه به موارد مطرح شده در بالا، ارزش جایگزینی شرکت بشرح جدول زیر محاسبه شده است . شایان ذکر است که در این ارزشگذاری، ارزش روز سایر دارایی های شرکت نظیر زمین ها بصورت محافظه کارانه معادل ارزش دفتری آنها درنظر گرفته شده است.

جدول ارزش خالص دارایی های هر سهم حفاری :

قیمت سهم در آخرین روز معاملاتی ۱۱۰۰۰ ریال بود که باتوجه به NAV می‌توان گفت با P/NAV برابر با۴۰ ٪ در حال معامله شدن است.

  • بررسی سودآوری شرکت

مفروضات ما در براورد سود تحلیلی سال۹۹ شرکت به شرح زیر است:

  1. حاشیه سود ناخالص شرکت به صورت محافظه‌کارانه ۵٪ در نظر گرفته شده که باتوجه به ارقام ذکر شده در کنفرانس بسیار پایین می‌باشد.
  2. هزینه اداری عمومی به صورت درصدی از فروش درنظر گرفته شده است.
  3. مالیات ۲۰٪ سود قبل از مالیات در نظر گرفته شده است.

قیمت سهم در آخرین روز معاملاتی برابر با ۱۱۰۰۰ ریال بود که باتوجه به EPS تحلیلی سال ۹۹، P/E فوروارد سهم را در محدوده 4 قرار می‌دهد.

علاوه بر این افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی سهم از محل سود انباشته برروی کدال قرار گرفته است که قیمت سهم پس از افزایش سرمایه برابر با ۵۵۰۰ ریال خواهد شد.

و در نهایت قابل ذکر است که برنامه تجدید ارزیابی در تمامی زیرمجموعه های بنیاد در حال بررسی و انجام است و این مهم از پتانسیل های بالقوه شرکت در آینده بشمار می رود.