بورس تهران معاملات دومین روز کاری هفته را با فشار فروش استارت زد و تا پایان بازار روند به همین شکل ادامه داشت. در نتیجه این رویداد شاخص کل با افت جدی ۵٢ هزار واحدی تا ارتفاع یک میلیون و ۴۶٢ هزار واحدی سقوط کرد. در بازار روز گذشته بیش از ٧۵ درصد نمادها با صف فروشی به ارزش ١٠ هزار میلیارد تومان مواجه بودند. عدم تمایل به جمع‌آوری صفوف فروش موجب شد تا ارزش معاملات با افت جدی به سطوح کمتر از ۴ هزار میلیارد تومانی برسد. همچنین در بازار روز گذشته شاهد خروج ...