طی بازار امروز نیز ناشی از هیجانات ایجاد شده و روند نزولی شاخص طی روز معاملاتی قبل، در همان ابتدا شاهد افزایش فشار عرضه‌ها و آغاز معاملات در کف قیمتی بودیم چنانکه ......