.. نکته دیگری که باید هنگام سرمایه گذاری در بازار طلا به آن توجه کرد این است که به دلیل تعدد عوامل موثر بر قیمت ها، بی ثباتی در بازار در آینده نزدیک زیاد است و ابهام یک عامل گریز از بازار طلا است. هفته پیش سرمایه گذاران و تحلیلگران ..