وضعیت بازار فلزات پایه عموماً به عواملی نظیر اقتصاد چین و تغییرات شاخص دلار وابسته است. شروع موج دوم همه گیری کرونا این خطر را پدید آورده که ضعف اقتصاد جهان برای مدتی طولانی تر ادامه پیدا کند. در مطلب حاضر به بررسی شرایط بازار و افق قیمت ها در فصول آینده ..