در نمودار تعدیل شده و در تایم فریم روزانه ، به نظر می رسد قیمت در حال تکمیل یک ساختار ۵ موجی ریزشی است. در حال حاضر قیمت بنظر وارد دامنه موج ۵ شده است...

تحلیل تکنیکال مس سرچشمه - سرچشمه :

در نمودار تعدیل شده و در تایم فریم روزانه ، به نظر می رسد قیمت در حال تکمیل یک ساختار 5 موجی ریزشی است. در حال حاضر قیمت بنظر وارد دامنه موج 5 شده است. محدوده 800 - 820 تومان می تواند نقطه پایان اصلاح باشد. در صورت واکنش قیمت به ناحیه مذکور انتظار داریم سهم در قالب یک زنجیره ABC تا حوالی 1350 تومان مقارن با تراز 61.8 درصد اصلاحی رشد کند.