به منظور محاسبه ارزش روز سرمایه‌گذاری‌های بورسی از قیمت پایانی سهام شرکت‌های در بازار در تاریخ ٢٣ مهر ماه استفاده شده است. همچنین به منظور برآورد ارزش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های غیر بورسی، از روش مقایسه‌ای و نسبت P/E استفاده شده که......