همان طور که انتظار می‌ رفت، دموکرات‌ ها واکنش منفی جدی و مشخص به روند تحریم‌ های ایران با هدف کاهش فشار به اقتصاد ایران از خود نشان نداده‌‌ اند و این مهم تا به اینجای مبارزات انتخاباتی به مناظره بعدی موکول شده است. از این رو بازار داخلی ارز و سکه و انتظارات تورمی موجود، همچنان چشم‌ انداز مثبتی از اتفاقات پیش رو در مناسبات بین‌ المللی ندارد. تا جایی که با نرخ دلار ٣٢ هزار تومانی و اونس جهانی ١٨٩٠ دلاری ظهر پنج شنبه، و سکه امامی که...