نخستین نکته‌ای که باید به آن توجه کرد واگرایی بین وضعیت بورس و شرایط اقتصادی است. در ماه های گذشته شاخص های مالی رشد قابل ملاحظه داشته‌اند و این رشد حاصل دو عامل یعنی افزایش سود شرکت‌های بزرگ ..