بانک پاسارگاد یکی از مهم ترین بانک های خصوصی کشور و در زمره بزرگترین بانک های بورسی به لحاظ ارزش بازار به شمار می رود. آمارها نشان از بازدهی حدود ٣٢٠ درصدی سهام این بانک برای سهامداران از ابتدای سال تاکنون دارد.