بورس تهران معاملات چهارمین روز کاری هفته را به شکلی خاص آغاز کرد. در این روز طیفی از نمادها که در بازار دوشنبه فشار عرضه داشتند، با افت قیمت کار خود را شروع کردند و نمادهایی که شرایط بهتری داشتند، با افزایش تقاضا استارت زدند. اما با گذر از دقایق ابتدایی فشار عرضه‌ها بالا گرفت و شاخص با افت حدود ١٠ هزار واحدی تا ارتفاع یک میلیون و ۵٧١ هزار واحدی عقب نشست. در واقع گارد نزولی معاملات دوشنبه دلیل فشار عرضه بود. با این حال این پایان کار نبود و با گذر از ...