شرکت‌های موجود در صنعت شوینده‌ها در بورس در گروه شرکت‌های شیمیایی دسته‌بندی می‌شوند. ازجمله شرکت‌های این صنعت، شرکت پاکسان، گلتاش، صنایع بهداشتی ساینا می‌باشند که خود جز زیرمجموعه‌های شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر می‌باشند. سهام شرکت ......