امروز با وجود اخبار و شایعات در خصوص اقدامات دولت و بانک مرکزی برای کاهش نرخ دلار در بازار ارز، جو منفی بر بازار حاکم بود اما همچنان با افزایش تقاضا در نمادهای بزرگ و شاخص ساز در مرحله پیش گشایش و آغاز معاملات نمادهای........