بورس تهران معاملات سومین روز کاری هفته را تحت تاثیر عرضه‌های سنگین دقایق پایانی بازار یکشنبه و همچنین نزدیک شدن شاخص به مقاومت یک میلیون و ۶٣٠ هزار واحدی با فشار فروش آغاز کرد و در این راستا شاهد عقب‌گرد شاخص کل تا ارتفاع یک میلیون و ۵٧٩ هزار واحدی بودیم. به نظر می‌رسد بحث فروش سهام عدالت به شکل خرد آن هم در شرایطی که بسیاری از حقیقی‌ها و حقوقی‌ها با ...